13th Champion – CIMA

Title Win
03/22/2009 Tokyo, Ryogoku Kokugikan

CIMA (18:08 Meteora) Masato Yoshino

1st Defense
05/05/2009 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium

CIMA (26:37 Meteora) Dragon Kid
2nd Defense
05/31/2009 Hyogo, Kobe Sambo Hall

CIMA (22:21 Crossfire) Akira Tozawa
3rd Defense
6/21/2009 Fukuoka, Hakata Star Lanes

No Rope Match: Kenichiro Arai (3:26 Count Out) CIMA
Restarted No Rope Match: CIMA (22:45 Meteora) Kenichiro Arai

Close Menu