3rd Champion – Masato Yoshino

Title Win
3/19/2006 Saitama, Honkawagoe Pepe Hall Atlas

Open the Brave Gate League 3 Way Final: Masato Yoshino (10:51 Sol Naciente) Dragon Kid❌; Naoki Tanizaki

1st Defense
4/23/2006 Tokyo, Ota City General Gymnasium

Masato Yoshino (10:41 Sol Naciente)Jack Evans
2nd Defense
06/11/2006 Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (16:19 Sol Naciente) Genki Horiguchi
3rd Defense
09/26/2006 Tokyo, Korakuen Hall

Masato Yoshino (19:06 Modified Crucifix Hold) Takayuki Mori
4th Defense
10/01/2006 Fukui, Sun Dome Fukui

Masato Yoshino (18:06 Lightning Spiral) Takayuki Mori

Close Menu