22nd Champion – Shingo Takagi

Title Win
8/16/2015 Tokyo, Ota City General Gymnasium

Shingo Takagi (30:01 Last Falconry) Masato Yoshino

1st Defense
10/04/2015 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Shingo Takagi (24:39 Pumping Bomber) Don Fujii
2nd Defense
11/01/2015 Osaka, Edion Arena Osaka #1

Shingo Takagi (24:55 Last Falconry) Masaaki Mochizuki
X
12/03/2015 Tokyo, Korakuen Hall

Shingo Takagi (17:09 Double Countout) Gamma
Restart: Shingo Takagi (24:54 No Contest) Gamma
Takagi was not given credit for a defense due to the inconclusive finish.

3rd Defense
12/27/2015 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Shingo Takagi (28:00 Last Falconry) CIMA

Close Menu