21st Champion – Masato Yoshino

Title Win
06/14/2015 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (29:25 15th Anniversary) BxB Hulk

1st Defense
07/20/2015 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (30:23 Sol Naciente Kai) T-Hawk

Close Menu