04/18/2000 Muy Bien in Kyushu

04/18/2000
Kagoshima, Kagoshima Arena
Muy Bien in Kyushu
1118 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #19: Kenichiro Arai (11:14 Rakusekichuii! #2) SAITO
2. TARU (14:37 Motorcycle Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Genki Horiguchi (6:10 GH Lock) MAKOTO
4. Masaaki Mochizuki, Chocoball KOBE (9:12 DQ For Referee Attack) Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda
5. Dragon Kid, Ryo Saito, Tiger Mask IV (4:12 No Contest) CIMA, Sumo Dandy Fuji 2000, TARU
6. CIMA{W}, SUWA, MAKOTO, TARU, Sumo Dandy Fuji 2000 (16:28 Mad Splash) Ryo Saito{L}, SAITO, Dragon Kid, Tiger Mask IV, Genki Horiguchi

Comments Off on 04/18/2000 Muy Bien in Kyushu

04/17/2000 Muy Bien in Kyushu

04/17/2000
Kumamoto, Gran Messe Kumamoto
Muy Bien in Kyushu
717 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #18: Kenichiro Arai (10:52 Tobidashichuii) Ryo Saito
2. MAKOTO (10:23 Visual Driver 2) SAITO
3. TARU (14:11 Motorcycle Pin) Stalker Ichikawa
4. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda{W} (10:56 Gekokujoh Elbow) Masaaki Mochizuki, Chocoball KOBE{L}
5. Genki Horiguchi{W}, Tiger Mask IV, Dragon Kid (20:46 GH Lock) Sumo Dandy Fuji 2000, TARU{L}, CIMA

Comments Off on 04/17/2000 Muy Bien in Kyushu

04/16/2000 Muy Bien in Kyushu

04/16/2000
Oita, Beppu Beacon Plaza
Muy Bien in Kyushu
816 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #17: Kenichiro Arai (9:56 Tobidashichuii) SAITO
2. TARU (12:59 Motorcycle Pin) Stalker Ichikawa
3. Sumo Dandy Fuji 2000 (11:08 Nodowa Elbow) Chocoball KOBE
4.Yasushi Kanda{W}, Susumu Mochizuki (13:48 Gekokujoh Elbow) Ryo Saito{L}, Genki Horiguchi
5. Dragon Kid, Tiger Mask IV{W}, Masaaki Mochizuki (16:53 German Suplex) MAKOTO{L}, SUWA, CIMA

Comments Off on 04/16/2000 Muy Bien in Kyushu

04/15/2000 Muy Bien in Kyushu

04/15/2000
Fukuoka, Hakata Star Lanes
Muy Bien in Kyushu
1815 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #16: Kenichiro Arai (9:44 Tobidashichuii) Ryo Saito
2. TARU (13:33 Ski Jump Fall) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO (5:52 Visual Driver 2) Chocoball KOBE
4. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda{W} (13:45 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi, SAITO{L}
5. Masaaki Mochizuki, Tiger Mask IV, Dragon Kid{W} (19:29 Dragonrana) Sumo Dandy Fuji 2000, SUWA{L}, CIMA

Comments Off on 04/15/2000 Muy Bien in Kyushu
Close Menu