September 2, 2018 – The Gate of Adventure 2018

September 2, 2018
Okinawa, Naha Namura Hall
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 410

1. Shingo Takagi, Takashi Yoshida⭕️, Yasushi Kanda (14:10 Cyber Bomb) Ryo Saito, Don Fujii, Shun Skywalker❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (10:18 Twister) Yuki Yoshioka❌
3. Gamma, Churaumi Saver⭕️, Gurukun Mask, Futa Shimadou (14:55 Firebird Splash) Shachihoko Boy❌, Mii Hibiscus, Shuji Joe, GOSAMARU
4. Willie Mack⭕️ (12:13 Chocolate Thunder Bomb) Yosuke♡Santa Maria❌
5. Eita, Big R Shimizu⭕️ (10:59 Shot-put Slam) Ben-K, Jason Lee❌
6. Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid (12:59 Sol Naciente) Naruki Doi, Kaito Ishida❌
7. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora (22:24 Galleria) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Comments Off on September 2, 2018 – The Gate of Adventure 2018

September 1, 2018 – The Gate of Adventure 2018

September 1, 2018
Okinawa, Naha Namura Hall
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 392

0. Hyo Watanabe⭕️ (6:09 Half Boston Crab) Kota Minoura❌
1. Ben-K, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (16:03 The Big Thump) Kzy, Punch Tominaga, Problem Dragon❌
2. Yosuke♡Santa Maria⭕️, U-T (10:46 Leg Roll Clutch) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
3. Ryo Saito⭕️ (12:57 Premium Bridge) Shun Skywalker❌
4. BxB Hulk, Gamma⭕️ (12:38 Axe Bomber) Shingo Takagi, Yasushi Kanda❌
5. YAMATO⭕️ (15:45 Frankensteiner of the Almighty) Susumu Yokosuka❌
6. Naruki Doi, Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (17:44 Ultra Hurricanrana) Big R Shimizu, Eita❌, Takashi Yoshida

Comments Off on September 1, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 27, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 27th, 2018
Hyogo, Kobe Sambo Hall
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 878

0. Problem Dragon⭕️ (5:51 Problem) Hyo Watanabe❌
1. Masaaki Mochizuki, Gamma, Willie Mack⭕️ (11:33 The Big Thump) Kzy, Genki Horiguchi❌, “brother” YASSHI
2. Susumu Yokosuka⭕️ (7:41 Yokosuka Cutter) Yuki Yoshioka❌
3. Takashi Yoshida⭕️ (13:37 Cyber Bomb) Shun Skywalker❌
4. Don Fujii, Ryo Saito⭕️ (13:30 Double Cross) Ben-K, Jason Lee❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️ (11:25 Bakatare Sliding Kick) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
6. Shingo Takagi, Eita, Big R Shimizu⭕️, Yasushi Kanda (19:55 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora❌, U-T

Comments Off on August 27, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 26, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 26, 2018
Fukui, Sun Dome Fukui
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 541

1. Masaaki Mochizuki⭕️, Willie Mack, Shachihoko Boy (12:12 Twister) Don Fujii, Dragon Kid, Kota Minoura❌
2. Ryo Saito⭕️ (10:11 Pin) Gamma
3. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:43 Skayde Schoolboy) Naruki Doi, Jason Lee❌
4. Takashi Yoshida⭕️, Yasushi Kanda (16:08 Cyber Bomb) Masato Yoshino, Ben-K❌
5. Big R Shimizu, Shingo Takagi, Eita⭕️ (16:53 Execution Kick) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora❌

Comments Off on August 26, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 25, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 25, 2018
Nara, Nara Centennial Hall
Naruki Doi Homecoming
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 881

1. Kzy⭕️, Genki Horiguchi (13:07 Running Elbow Smash) Shachihoko Boy❌, Willie Mack
2. Takashi Yoshida⭕️ (11:45 Cyber Bomb) Jason Lee❌
3. Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI (13:35 Jumbo no Kachi!gatame) Don Fujii, ❌
4. YAMATO⭕️, BxB Hulk (11:44 Frankensteiner of the Almighty) Ryo Saito, Gamma❌
5. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K, Dragon Kid (22:18 Bakatare Sliding Kick) Big R Shimizu, Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌

Comments Off on August 25, 2018 – The Gate of Adventure 2018
Close Menu