THE Brave Gate Tour 2005

3/29/2005 Shizuoka, Kira Messe Numazu – 800 Attendance
1. Magnum TOKYO, Anthony W. Mori⭕, Super Shisa (12:21 Elegant Magic) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness❌
2. Shachihoko Machine (6:55 Double Dropkick w/ Referee Kinta) Stalker Ichikawa
3. Genki Horiguchi (8:01 Beach Break) BxB Hulk
4. Naruki Doi⭕, Don Fujii (14:08 Bakatare Sliding Kick) Kenichiro Arai, Michael Iwasa❌
5. CIMA, Masato Yoshino⭕, Shingo Takagi (17:36 Another Space) Ryo Saito, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌

3/28/2005 Sagamihara, Sagamihara City Synthesis Gym – 920 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Genki Horiguchi (13:51 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Shachihoko Machine (5:44 Missile Kick) Stalker Ichikawa
3. Super Shisa (7:04 Yoshitanic) Naoki Tanizaki
4. Don Fujii⭕, Shingo Takagi (11:18 Nodowa Elbow) Kenichiro Arai, Michael Iwasa❌
5. CIMA, Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (16:45 Another Space) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness❌

3/27/2005 Tokyo, Differ Ariake – 1900 Attendance
1. Masaaki Mochizuki (15:00 Time Limit Draw) Susumu Yokosuka
2. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (3:31 From Shachihoko Moonsault) Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
3. Kenichiro Arai⭕, Michael Iwasa (14:40 Hanshin Tiger Suplex) CIMA❌, Don Fujii
4. Magnum TOKYO, Anthony W. Mori, Super Shisa⭕, BxB Hulk (16:37 Yoshitanic) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki❌
5. Naruki Doi⭕, Shingo Takagi (14:15 Bakatare Sliding Kick) K-ness❌, YOSSINO

3/26/2005 Shizuoka, Act City Hammatsu – 1100 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Shingo Takagi (11:53 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa, BxB Hulk❌
2. Shachihoko Machine (5:46 Missile Kick) Stalker Ichikawa
3. Kenichiro Arai (13:52 Hanshin Tiger Suplex) Michael Iwasa
4. CIMA, Don Fujii⭕ (13:17 Nodowa Elbow) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness, YOSSINO⭕ (20:55 Another Space) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki❌

3/21/2005 Toyama, Event Plaza Toyama – 950 Attendance
1. K-ness, YOSSINO⭕ (11:52 Another Space) Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌
2. Shachihoko Machine (4:54 Top Rope Bulldogging Headlock) Stalker Ichikawa
3. Don Fujii (7:20 Nodowa Elbow) Michael Iwasa
4. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (13:14 Backslide) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Naruki Doi (10:32 Bakatare Sliding Kick) BxB Hulk
6. Magnum TOKYO, Super Shisa⭕, Anthony W. Mori (17:00 Yoshitanic) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

3/20/2005 Ishikawa, Kanazawa Distribution Hall – 756 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Shingo Takagi (14:09 Bakatare Sliding Kick) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Magnum TOKYO⭕, Super Shisa (0:09 Punch) Shachihoko Machine, Stalker Ichikawa
2b. Magnum TOKYO, Super Shisa⭕ (5:11 Shachi Missed Moonsault onto Stalker) Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
3. Masaaki Mochizuki (13:01 Twister 2) Genki Horiguchi
4. CIMA, Don Fujii⭕ (15:11 Top Rope Nodowa Elbow) Kenichiro Arai, Michael Iwasa❌
5. Susumu Yokosuka, YOSSINO⭕, K-ness (17:15 Another Space) Ryo Saito, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌

3/19/2005 Fukui, Fukui City Gym – 1350 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai (11:33 Twister 2) Super Shisa❌, Anthony W. Mori
2. Naoki Tanizaki⭕, Genki Horiguchi (0:12 Backdrop) Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
2b. Naoki Tanizaki, Genki Horiguchi⭕ (4:35 Shachi Missed Moonsault onto Stalker) Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
3. Don Fujii (7:38 Nodowa Elbow) Michael Iwasa
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (12:38 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, BxB Hulk❌
5. CIMA⭕, Naruki Doi, Shingo Takagi (17:22 Schwein) K-ness, YOSSINO❌, Susumu Yokosuka

3/18/2005 Nagano, Nagano City Stadium Synthesis Gym – 1060 Attendance
1. Kenichiro Arai (11:21 Tobidashichuui) BxB Hulk
2. Shachihoko Machine (4:02 Missile Kick) Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi (8:28 Last Falcony) Michael Iwasa
4. K-ness, YOSSINO⭕ (10:32 Another Space) Ryo Saito, Naoki Tanizaki❌
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (12:37 Twister 2) Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
6. CIMA, Don Fujii, Naruki Doi⭕ (18:53 Bakatare Sliding Kick) Magnum TOKYO, Super Shisa, Anthony W. Mori❌

3/13/2005 Aichi, Nagoya Congress Center – 3000 Attendance
1. Open the Brave Gate Tournament: YOSSINO (14:30 Quick Cutback) K-ness
2. Open the Brave Gate Tournament: PSYCHO{K-Dojo} (3:17 High Fly Bomb) Naoki Tanizaki
3. Open the Brave Gate Tournament: Naruki Doi (6:48 No Contest) Super Shisa
3b. Open the Brave Gate Tournament: Naruki Doi (2:13 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa
4. Open the Brave Gate Tournament: Daniel Mishima (8:26 Dani☆~el) Genki Horiguchi
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai (18:21 Twister) Ryo Saito, Dragon Kid, Shachihoko Machine❌
6. Open the Brave Gate Semifinals: YOSSINO (8:29 Another Space) PSYCHO
7. Open the Brave Gate Semifinals: Naruki Doi (8:13 Referee Stop) Daniel Mishima
8. Akitoshi Saito (4:26 Sickle Death) Stalker Ichikawa
9. CIMA, Don Fujii, Shingo Takagi⭕ (16:30 Last Falcony) Magnum TOKYO, BxB Hulk❌, Anthony W. Mori
10. Open the Brave Gate Tournament Finals: Naruki Doi (21:01 Bakatare Sliding Kick) YOSSINO
☆Doi becomes the 1st Champion

3/8/2005 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (11:54 Yokosuka Liner Sudden Stop) Don Fujii, Shingo Takagi❌
2. Michael Iwasa (4:35 DQ) Anthony W. Mori
3. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (16:16 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, BxB Hulk
4. Masaaki Mochizuki⭕, Katsuhiko Nakajima (16:26 Twister 2) CIMA, Naruki Doi❌
5. K-ness⭕, YOSSINO, Naoki Tanizaki (15:33 Aoki Hikari) Super Shisa, Genki Horiguchi, Daniel Mishima❌

3/6/2005 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1600 Attendance
1. YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (10:54 Elegant Magic) K-ness, Kenichiro Arai❌
2. Michael Iwasa (4:43 Kyousei Stretch) Stalker Ichikawa
3. Don Fujii (6:34 Top Rope Nodowa Elbow) Super Shisa
4. Daniel Mishima (6:55 Dani☆~el) Naoki Tanizaki
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (14:00 Twister) Magnum TOKYO, BxB Hulk❌
6. Open the Triangle Gate: Ryo Saito, Genki Horiguchi, Dragon Kid (2-1) CIMA, Shingo Takagi, Naruki Doi
-Doi (2:32 Bakatare Sliding Kick) Dragon Kid
-Kid (13:30 Ultra Hurricanrana) Doi
-Ryo (6:10 Dragon Suplex) CIMA
☆DF become the 2nd champions

3/5/2005 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1500 Attendance
1. CIMA, Naruki Doi⭕, Shingo Takagi (20:00 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. Don Fujii (0:03 Blocked Body Slam) Stalker Ichikawa
2b. Don Fujii (3:33 Reverse Figure 4 Leglock) Stalker Ichikawa
3. Florida Brothers (9:04 DQ) Magnum TOKYO, Naoki Tanizaki
4. Susumu Yokosuka (9:48 Jumbo no Kachi!gatame) BxB Hulk
5. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi, Dragon Kid (20:21 Dragon Suplex Hold) K-ness, Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌

3/2/2005 Hyogo, Kobe Chicken George ~LIVE GATE vol 5~ – 409 Attendance
1. K-ness⭕, Susumu Yokosuka (13:35 Quick) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. Michael Iwasa⭕, Super Shisa (9:13 Kyousei Stretch) Stalker Ichikawa❌, MagnuM TOKYO
3. Masaaki Mochizuki (9:47 Twister) Daniel Mishima
4. Kenichiro Arai (9:30 Small Package Hold) Don Fujii
5. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi, Dragon Kid (20:01 Dragon Suplex Hold) CIMA, Naruki Doi, Shingo Takagi❌

 

Comments Off on THE Brave Gate Tour 2005
Close Menu