Primal Gate 2005

1/30/2005 Takamatsu, Takamatsu Symbol Tower – 776 Attendance
1. K-ness⭕, Susumu Yokosuka (14:52 Quick) Dragon Kid, Super Shisa❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (9:47 DQ) Milano Collection AT, Shachihoko Machine❌
3. Don Fujii (7:50 Top Rope Nodowa Elbow) Naoki Tanizaki
4. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai (11:41 Twister) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
5. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕, Magnum TOKYO (16:33 Backslide) CIMA❌, Naruki Doi, Shingo Takagi

1/29/2005 Tottori, Tottori Industrial Hall – 580 Attendance
1. Susumu Yokosuka (9:14 Jumbo no Kachi!) Shingo Takagi
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima, Shachihoko Machine (12:54 DQ) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori
3. Super Shisa (8:09 Yoshitanic) Naoki Tanizaki
4. CIMA, Don Fujii⭕, Naruki Doi (15:02 Top Rope Nodowa Elbow) Masaaki Mochizuki, K-ness, Kenichiro Arai❌
5. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (18:40 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO❌, Genki Horiguchi

1/28/2005 Tottori, Tottori Industrial Hall – 510 Attendance
1. Don Fujii, Shingo Takagi⭕ (10:30 Last Falcony) Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima⭕ (7:38 Lou Thesz) Milano Collection AT, Stalker Ichikawa❌
3. K-ness (10:50 Quick) Super Shisa
4. CIMA, Naruki Doi⭕ (13:15 Bakatare Sliding Kick) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
5. Magnum TOKYO, Dragon Kid, Ryo Saito⭕ (16:18 Messenger) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

1/24/2005 Hyogo, Kobe Chicken George ~LIVE GATE vol4~ – 441 Attendance
1. CIMA, Shingo Takagi⭕ (13:55 Last Falcony) Naoki Tanizaki❌, Dragon Kid
2. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori (10:30 Faint KO) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Stalker Ichikawa[L}
3. Naruki Doi (11:40 Bakatare Sliding Kick) Kenichiro Arai
4. Don Fujii (11:36 Top Rope Nodowa Elbow) Super Shisa
5. K-ness, Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki⭕ (17:40 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Genki Horiguchi❌

1/23/2005 Kyoto, KBS Hall – 1050 Attendance
1. Milano Collection AT, YOSSINO⭕ (13:28 Another Space) Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:55 Lou Thesz) Naoki Tanizaki, Stalker Ichikawa❌
3. K-ness (7:25 Crucifix Hold) Naruki Doi
4. Magnum TOKYO, Ryo Saito⭕ (14:25 Dragon Suplex Hold) Super Shisa❌, Anthony W. Mori
5. CIMA⭕, Don Fujii, Shingo Takagi (19:03 Schwein) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

1/22/2005 Okayama, Kurashiki Sanyou Heights – 920 Attendance
1. K-ness, Susumu Yokosuka⭕ (16:04 Yokosuka Cutter) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌
2. Micahel Iwasa, Daniel Mishima⭕ (7:40 Lou Thesz) Naoki Tanizaki, Stalker Ichikawa❌
3. Don Fujii (9:21 Nodowa Elbow) Anthony W. Mori❌
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (12:41 Dragon Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌
5. CIMA⭕, Naruki Doi, Shingo Takagi (15:21 Schwein) Milano Collection AT, YOSSINO, Super Shisa❌

1/21/2005 Hiroshima, Hiroshima Green Arena – 800 Attendance
1. K-ness, Susumu Yokosuka (14:30 Yokosuka Cutter) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:10 DQ) Stalker Ichikawa❌, Naoki Tanizaki
3. Don Fujii (10:06 La Magistral) YOSSINO
4. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai (13:02 Twister) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
5. CIMA, Naruki Doi⭕, Shingo Takagi (14:29 Bakatare Sliding Kick) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Super Shisa❌

1/16/2005 Shizuoka, Shimizu Marine Building – 850 Attendance
1. YOSSINO⭕, Anthony W. Mori (12:06 Another Space) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:58 DQ) Naoki Tanizaki, Stalker Ichikawa❌
3. Masaaki Mochizuki (7:13 No Contest from BloodGen/FM2K Interference) Shingo Takagi
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (14:11 Dragon Suplex Hold) Milano Collection AT, Super Shisa❌
5. CIMA, Naruki Doi, Don Fujii⭕ (17:28 Nice German) K-ness, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

1/15/2005 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 1020 Attendance
1. CIMA, NnarukiDoi⭕ (10:56 Bakatare Sliding Kick) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima⭕ (7:02 Lou Thesz) Milano Collection AT, Stalker Ichikawa❌
3. Shingo Takagi (3:42 Referee Stop) Naoki Tanizaki
4. Super Shisa (10:12 Yoshitanic) Genki Horiguchi
5. K-ness (8:54 No Contest from FM2K/BloodGen Interference) Don Fujii
6. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Magnum TOKYO (17:23 Dragon Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

1/14/2005 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Naruki Doi (12:36 No Contest due to Blood Generation Interference) Magnum TOKYO, Dragon Kid
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:52 KO) Kenichiro Arai
3. Akira Hokuto (0:31 Northern Lights Bomb) Stalker Ichikawa
4. K-ness, Susumu Yokosuka⭕ (18:04 Yokosuka Cutter) YOSSINO, Anthony W. Mori❌
5. Open the Dream Gate #1 Contender: Ryo Saito (20:04 Dragon Suplex Hold) Milano Collection A.T.
6. CIMA, Shingo Takagi, Don Fujii, Naruki Doi (2-1) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Dragon Kid, Super Shisa
-CIMA (4:41 Schwein) Shisa
-Shisa (6:53 Yoshitanic) CIMA
-Doi (6:40 Bakatare Sliding Kick) Kid

1/10/2005 Gifu, Gifu Chamber of Commerce Large Hall- 1100 Attendance
1. Magnum TOKYO, Ryo Saito⭕ (12:22 Dragon Suplex Hold) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
2. Don Fujii⭕, Shachihoko Machine (6:43 Small Package hold) Stalker Ichikawa, Kenichiro Arai❌
3. YOSSINO (8:47 Another Space) Genki Horiguchi
4. Dragon Kid (10:47 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka, K-ness (19:09 Twister II) CIMA, Shingo Takagi, Super Shisa❌

1/9/2005 Aichi, Nagoya Congress Center – 3000 Attendance
1. Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Ryo Saito⭕ (14:03 Dragon Suplex Hold) CIMA❌, Super Shisa, Don Fujii
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:47 DQ) Stalker Ichikawa❌、Shachihoko Machine
3. Kenichiro Arai (11:40 Hanshin Tiger Suplex) Shingo Takagi
4. Masaaki Mochizuki (15:49 Twister II) Dragon Kid
5. Open the Triangle Gate: Milano Collection AT, YOSSINO⭕, Anthony W. Mori (24:00 Another Space) K-ness, Susumu Yokosuka, Naruki Doi❌
☆2nd Defense for the ItaCon

Comments Off on Primal Gate 2005
Close Menu