La Gran Pelea ~SAYONARA SAITO~

11/25/2001 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 1580 Attendance
1. CIMA⭕, Big Fuji (10:21 Perfect Driver) Ryo Saito, Raimu Mishima❌
2. Noriaki Kawabata (5:51 Bukogatame) Junya Fukumasa
3. Darkness Dragon (8:30 Double Count Out) TARU
4. Shuji Kondo (7:09 Gorilla Clutch) Jun Ogawauchi
5. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Mochizuki, Genki Horiguchi (15:01 Saikyou High Kick) MagnumTOKYO, Dragon Kid, Kenichiro Arai❌

11/24/2001 Chiba, Funabashi Arena – 1580 Attendance
1. Darkness Dragon (8:20 Double Count Out) Ryo Saito
2. Shuji Kondo (7:53 Gorilla Clutch) Junya Fukumasa
3. Jun Ogawauchi (6:19 Samurai Lock) Raimu Mishima 
4. Magnum TOKYO⭕, Dragon Kid (13:17 Viagra Driver) Kenichiro Arai, Apache❌
5. CIMA⭕, Big Fuji, TARU (12:34 Schwein) Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki❌, Genki Horiguchi

11/23/2001 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 1020 Attendance
1. Susumu Mochizuki⭕, Darkness Dragon (14:14 Yokosuka Cutter) Apache❌, Dragon Kid
2. Shuji Kondo (7:59 Gorilla Clutch) Raimu Mishima
3. Big Fuji⭕, TARU (12:38 Nodowa Elbow) Magnum TOKYO, Kenichiro Arai❌
4. Ryo Saito (8:42 Double Count Out) Masaaki Mochizuki
5. Genki Horiguchi (9:59 Beach Break – 10 Count KO) CIMA

11/8/2001 Tokyo, Korakuen Hall – 1800 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (15:31 Ultra Hurricanrana) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌
2. Exhibition Match: Super Shisa (10:00 Draw) Kenichiro Arai 
3. British Commonwealth Junior Title #1 Contender Match: Ricky Marvin (10:27 La Magistral) Apache
4. CIMA (0:59 Schwein) Chocoflake K-ICHI
5. Ryo Saito⭕, Big Fuji (15:23 Messenger) Masaaki Mochizuki❌, Genki Horiguchi

11/3/2001 Nagoya, CATV FESTA 2001 Exhibition
1. Ricky Marvin⭕, Takamichi Iwasa (11:07 La Magistral) Apache, Jun Ogawauchi❌ 
2. Big Fuji (5:57 Nodowa Elbow) Genki Horiguchi
3. Magnum TOKYO⭕, Dragon Kid, Ryo Saito (11:41 Viagra Driver) Susumu Mochizuki❌, Masaaki Mochizuki, Darkness Dragon

11/2/2001 Aichi, Tokai Citizens Gym – 820 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Ricky Marvin (13:40 GH Lock Umi) Apache❌, Ryo Saito
2. Takayuki Yagi (8:57 Takotsubogatame) Shuji Kondo
3. Takamichi Iwasa (7:10 Goliath Bird Eater) Jun Ogawauchi 
4. Raimu Mishima (10:42 Count Out) Big Fuji
5. Kenichiro Arai, Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (19:08 Ultra Hurricanrana) Susumu Mochizuki❌, Darkness Dragon, Masaaki Mochizuki

10/28/2001 Tokyo, Differ Ariake – 1800 Attendance
0. Genki Horiguchi (6:18 Count Out After M2K interference) Big Fuji, Ryo Saito
1. Genki Horiguchi⭕, Ricky Marvin (13:06 Beach Break) Apache, Kenichiro Arai❌ 
2. Raimu Mishima (10:52 Schoolboy after Kanda Interference) Big Fuji
3. SAYONARA SAITO FINAL: Shuji Kondo (7:21 Jackhammer) SAITO
4. UWA 6 Man Tag Titles: Darkness Dragon⭕, Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki (20:58 Darkness Buster) Dragon Kid❌, Magnum TOKYO, Ryo Saito
☆Seikigun fail in their 3rd Defense, M2K become the 20th Champions

10/27/2001 Gifu, Takayama Big Arena – 350 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Ryo Saito (12:34 Roller Coaster) Big Fuji, TARUcito❌
2. Shuji Kondo (9:52 Jackhammer) Takayuki Yagi
3. Ricky Marvin⭕, Takamichi Iwasa (10:20 La Magistral) Jun Ogawauchi❌, Apache
4. Kenichiro Arai (12:04 Tobidashichuii) SAITO
5. Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (12:19 Ultra Huricanrana) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌

10/25/2001 Nagano, Nagano Undoukouen Synthesis Sports Grounds – Attendance Not Available
1. Apache⭕, Kenichiro Arai (14:12 BT Bomb) Ricky Marvin, SAITO❌
2. Raimu Mishima (7:39 Crippler Crossface) TARUcito
3. Takamichi Iwasa, Takayuki Yagi⭕ (10:19 Takotsubogatame) Jun Ogawauchi, Shuji Kondo❌
4. Genki Horiguchi (11:16 Double Count Out) Big Fuji
5. Dragon Kid⭕, Ryo Saito, Magnum TOKYO (16:55 Ultra Hurricanrana) Susumu Mochizuki❌, Masaaki Mochizuki, Darkness Dragon

10/24/2001 Niigata, Joetsu Welfare South Building – Attendance Not Available
1. Ricky Marvin⭕, Ryo Saito (14:41 Pinfall) Apache, SAITO❌ 
2. Takamichi Iwasa (14:29 Lucretia) Takayuki Yagi
3. Raimu Mishima (10:27 Crippler Crossface) TARUcito
4. Touru Owashi (10:27 Senshuurakugatame) Shuji Kondo
5. Kenichiro Arai (11:49 Double Count Out) Big Fuji
6. Genki Horiguchi, Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (14:34 Ultra Hurricanrana) Susumu Mochizuki❌, Masaaki Mochizuki, Darkness Dragon

10/23/2001 Niigata, Niigata Phase – 650 Attendance
1. (6:37 Triple Count Out, M2K interference) Big Fuji, Ryo Saito, Genki Horiguchi
2. Touru Owashi (9:39 Senshuurakugatame) Jun Ogawauchi
3. Shuji Kondo (11:18 Jackhammer) Takayuki Yagi
4. Apache, Kenichiro Arai⭕ (15:01 Tobidashichuii) Raimu Mishima❌, SAITO
5. Darkness Dragon, Susumu Mochizuki, Masaaki Mochizuki (17:45 Twister) Ricky Marvin❌, Dragon Kid, Magnum TOKYO

10/20/2001 Shiga, Yasu-chou Synthesis Gym – 412 Attendance
1. Masato Yoshino⭕, Stevie “brother” Tsujimoto (13:42 Sol Naciente) TARUcito❌, KENtaro Mori 
2. Shuji Kondo (8:22 Jackhammer) Jun Ogawauchi
3. Kenichiro Arai (10:55 Crab Hold) Raimu Mishima
4. Apache (7:49 BT Bomb) Genki Horiguchi
5. TARU⭕, Big Fuji (12:27 TARU Driller) SAITO, Ricky Marvin
6. Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (16:41 Ultra Hurricanrana) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌, Masaaki Mochizuki

10/12/2001 Okayama, Okayama Wholesale Center Orange Hall – 1050 Attendance
1. Susumu Mochizuki (11:11 Yokosuka Cutter) Kenichiro Arai
2. Darkness Dragon (8:41 Vertical Drop Brain Buster) Raimu Mishima
3. Sayonara SAITO Part 5: SAITO (9:15 Double Count Out) Yasushi Kanda
4. TARU⭕, Big Fuji (16:22 TARU Driller) Genki Horiguchi❌, Apache
5. Susumu Mochizuki⭕, Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda (19:22 Yokosuka Cutter) Magnum TOKYO, Ryo Saito❌, Dragon Kid

10/11/2001 Fukui, Fukui City Gym – 1100 Attendance
1. Big Fuji vs. Genki Horiguchi vs Ryo Saito – (6:07 Triple Count Out due to M2K interference) 
2. TARU (8:37 TARU Driller) Raimu Mishima
3. Big Fuji (9:56 Nodowa Otoshi) Apache
4. Sayonara SAITO Part 4: Kenichiro Arai (8:05 Half Crab Hold) SAITO
5. Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO, Ryo Saito (15:01 Ultra Hurricanrana) Susumu Mochizuki❌, Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki

10/10/2001 Ishikawa, Ishikawa ken Industrial Building #2 – 520 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Genki Horiguchi (12:51 Ultra Hurricanrana) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌
2. Raimu Mishima (10:04 Schoolboy after Kanda Interference) Big Fuji 
3. TARU (9:15 TARU Driller) Apache
4. Sayonara SAITO Part 3: Susumu Mochizuki (12:08 Yokosuka Cutter) SAITO
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (14:13 German Suplex Hold) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Kenichiro Arai❌

10/8/2001 Fukuyama, Fukyama Industrial Exchange Building Big Rose – 1050 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Ryo Saito (16:19 Ultra Hurricanrana) Susumu Mochizuki❌, Darkness Dragon
2. Genki Horiguchi (7:35 GH Lock Umi) Raimu Mishima
3. Apache (8:10 Double Count Out) Big Fuji
4. Sayonara SAITO Part 2: TARU (10:32 TARU Driller) SAITO
5. Masaaki Mochizuki⭕, Yasushi Kanda, Darkness Dragon (15:46 Twister) Dragon Kid, Magnum TOKYO, Genki Horiguchi

10/6/2001 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 1050 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Genki Horiguchi (15:47 Ultra Hurricanrana) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌
2. Chocoflake K ICHI (8:10 Bukogatame) Raimu Mishima
3. Apache (9:27 Double Count Out)  TARU
4. Sayonara SAITO Part 1: Big Fuji (10:24 Nodowa Elbow) SAITO
5. Ryo Saito, Magnum TOKYO⭕, Kenichiro Arai (14:21 Viagra Driver) Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki, Chocoflake K-ICHI❌

Comments Off on La Gran Pelea ~SAYONARA SAITO~
Close Menu