August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

08/13/2018
Kochi, Gran Palais New Hankyu Kochi
Re-branding 5th Anniversary Special Attraction
Dragon Gate Special Match in Kochi
Attendance: 320

1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid⭕️ (13:15 Bible) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Big R Shimizu⭕️ (12:19 Shot-put Slam) Punch Tominaga❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:29 Execution Kick) Kzy, Ryo Saito❌
4. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K (17:33 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Comments Off on August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 12, 2018
Hyogo, Shirasaki Himeji Minato Dome
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 665

1. Kzy⭕️, Genki Horiguchi, Punch Tominaga (15:35 Running Elbow Smash) Dragon Kid, Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
2. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki⭕️ (12:42 Twister) Hyo Watanabe❌
3. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (15:38 Ben-K Bomb) Kaito Ishida, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Masato Yoshino, Jason Lee❌
5. Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida, Big R Shimizu⭕️ (18:54 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Comments Off on August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 846

1. Kagetora, Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (13:21 Big Thump) Kzy, “brother” YASSHI, Punch Tominaga❌
2. Gamma (8:16 Disqualification due to Antias interference) Yasushi Kanda❌
3. Don Fujii, Ryo Saito⭕️ (12:01 Double across) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
4. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki (10:35 Sankakugeri to the Face) Shun Skywalker❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk (17:17 Galleria) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
6. Shingo Takagi, Eita⭕️, Takashi Yoshida, Big R Shimizu (19:40 Execution Kick) Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K❌, Jason Lee

Comments Off on August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 8, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 8, 2018
Aichi, Loisir Hotel Toyohashi
The Gate of Adventure 2018
Hyo Watanabe Homecoming
Attendance: 544

1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (16:00 Ben-K Bomb) Ryo Saito, Gamma, Problem Dragon❌
2. Susumu Yokosuka, Punch Tominaga⭕️ (12:04 Punch Clutch) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
3. U-T, Willie Mack⭕️ (16:15 Big Thump) Kzy, Genki Horiguchi❌
4. Don Fujii, Kagetora⭕️ (14:20 Gurumakakari) Dragon Kid, Hyo Watanabe❌
5. Shingo Takagi, Eita, Big R Shimizu⭕️ (18:06 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Comments Off on August 8, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 7, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 7, 2018
Tokyo, Korakuen Hall
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 1565

1. Gamma, Shachihoko Boy, U-T, Kota Minoura⭕️ (8:01 Pin) Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI, Problem Dragon, Oji Shiiba❌
2. Kaito Ishida⭕️ (3:04 Inside Cradle) Yasushi Kanda❌
3. KAI⭕️, Hiroshi Yamato (9:17 Meteo Impact) Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌
4. Masaaki Mochizuki vs. Shun Skywalker, Hyo Watanabe, Yuki Yoshioka
①Mochizuki (5:05 Dragon Suplex Hold) Yoshioka
②Skywalker (7:41 Skywalker Moonsault) Mochizuki❌
5. Ryo Saito, Don Fujii, Willie Mack⭕️ (12:11 Big Thump) Kzy, Genki Horiguchi❌, Punch Tominaga
6. Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida⭕️ (13:37 Cyber Bomb) Masato Yoshino❌, Dragon Kid, Ben-K
7. Open the Twin Gate Championship Match: YAMATO, BxB Hulk (22:33 No Contest due to Antias interference) Naruki Doi, Big R Shimizu

Comments Off on August 7, 2018 – The Gate of Adventure 2018
Close Menu