12/15/2017
Aichi, Kariya Sangyoshinko Center
Fantastic Gate 2017
Attendance: 500 Attendance

1. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕️, Ryo Saito (16:23 Yokosuka Cutter) YAMATO, Kzy, Yosuke♡Santa Maria❌
2. Eita⭕️ (11:45 Schoolboy after Low Blow) Genki Horiguchi❌
3. Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (14:12 German Suplex Hold) Gamma, Hyo Watanabe❌
4. BxB Hulk, Kagetora⭕️ (14:51 Gurumakakari) T-Hawk, El Lindaman❌
5. Naruki Doi❌, Big R Shimizu, Ben-K (18:43 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Takashi Yoshida, Punch Tominaga❌