12/01/2017
Hokkaido, Sapporo Susukino Mars Gym
Fantastic Gate 2017
Attendance: 550

1. Kagetora⭕️, Jason Lee, Hyo Watanabe (11:46 Gurumakakari) CIMA, Gamma, Shachihoko Boy❌
2. Early Christman Tag Tournament B Block 1st Round Match: Naruki Doi⭕️, Big R Shimizu (10:12 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌
3. U-T 3 Match Trial Series #1: Genki Horiguchi⭕️ (7:07 Beach Break) U-T❌
4. Early Christman Tag Tournament B Block 1st Round Match: T-Hawk, Eita⭕️ (13:30 Totem Killer) Masato Yoshino, Ben-K❌
5. Early Christman Tag Tournament A Block 1st Round Match: Shingo Takagi⭕️, Yasushi Kanda (15:43 MADE IN JAPAN) Don Fujii, Ryo Saito❌
6. Early Christman Tag Tournament A Block 1st Round Match: BxB Hulk, Kzy⭕️ (17:09 Skayde Schoolboy) Masaaki Mochizuki❌, Susumu Yokosuka

Metal Warrior once again used the Cycling Yahoo to attack Kagetora.