11/15/2017
Kagoshima, Orocity Hall
The Gate of Evolution 2017
Attendance: 350

1. CIMA, Dragon Kid⭕️, Susumu Yokosuka (16:29 Bible) YAMATO, Kzy, Yosuke♡Santa Maria❌
2. BxB Hulk⭕️ (10:52 South Road) Gamma❌
3. Genki Horiguchi, K-ness.⭕️ (11:41 Hikari no Wa) Don Fujii, Kagetora❌
4. Shingo Takagi, Yasushi Kanda⭕️ (13:46 Ryu’s) Ryo Saito, Jason Lee❌
5. T-Hawk⭕️, Eita, El Lindaman (15:07 Cerberus) Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu❌