11/14/2017
Nagasaki Nagasaki Heiwa Kaikan Hall
The Gate of Evolution 2017
550 Attendance

1. Naruki Doi, Susumu Yokosuka, K-ness.⭕️ (14:27 Hikari no Wa) Don Fujii, Genki Horiguchi, Yosuke♡Santa Maria❌
2. Kagetora⭕️ (10:40 Gurumakakari) Jason Lee❌
3. Dragon Kid⭕️, Gamma (14:28 Bible) Masato Yoshino, Big R Shimizu❌
4. Shingo Takagi⭕️, Eita (15:13 Pumping Bomber) CIMA, Ryo Saito❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kzy⭕️ (17:01 KZ Time) Yasushi Kanda, T-Hawk, Punch Tominaga❌