11/20/2017
Fukuoka, Kokurakita Gymnasium
The Gate of Evolution 2017
650 Attendance

0. Ben-K△ (5:00 Time Limit Draw) U-T△
1. Don Fujii, Gamma, Kagetora⭕️ (14:06 Kagenui) Naruki Doi, Big R Shimizu❌, K-ness.
2. Susumu Yokosuka⭕️ (0:16 Vertical Suplex) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
2. Susumu Yokosuka⭕️ (12:35 Gave Up) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. Dragon Kid, Ryo Saito⭕️ (13:27 SaiRyo Rocket) Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi❌
4. Eita, Yasushi Kanda⭕️ (12:11 Candy Magic) Masato Yoshino, Jason Lee❌
5. Shingo Takagi, T-Hawk⭕️, El Lindaman (19:49 Night Ride) BxB Hulk, Kzy, Yosuke♡Santa Maria❌