10/11/2017
Shimane, Matsue Kunibiki Messe
350 Attendance

1. Shingo Takagi, T-Hawk⭕️, Yasushi Kanda (10:55 Cerberus) Kagetora, Shun Skywalker❌, Hyo Watanabe
2. Ryo Saito⭕️ (12:35 Schoolboy) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. Masato Yoshino, Big R Shimizu⭕️ (12:50 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, K-ness❌
4. Naruki Doi⭕️, Ben-K (16:50 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Jason Lee❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kzy⭕️ (20:18 KZ Time) CIMA, Dragon Kid, Eita❌