07/15/2017
Fukui, Tsuruga Kirameki Minato Hall
450 Attendance

1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Ben-K (13:57 Bakatare Sliding Kick) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda
2. BxB Hulk (10:19 South Road) Big R Shimizu
3. Gamma, Eita⭕ (9:40 Crucifix Hold) Masaaki Mochizuki, Draztick Boy❌
4. Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora⭕ (12:29 Gurumakakari) Dragon Kid, Takehiro Yamamura❌
5. YAMATO⭕, Kzy, Flamita (19:05 Galleria) Shingo Takagi, T-Hawk, El Lindaman❌