07/12/2017
Fukui, Fukui-ken Sangyou Kaikan
600 Attendance

0. Draztick Boy (5:58 Diving Body Press) Hyo Watanabe
1. CIMA⭕, Takehiro Yamamura (14:00 Meteora) Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌
2. El Lindaman (9:45 German Suplex Hold) Kzy
3. Shingo Takagi⭕, T-Hawk (13:02 Schoolboy) Dragon Kid, Eita❌
4. YAMATO⭕, BxB Hulk (16:49 Frankensteiner of the Almighty) Masaaki Mochizuki, Ben-K❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Big R Shimizu, Kotoka (17:50 Torbellino Crucifix) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda❌, Jimmy Kagetora