07/09/2017
Okayama, Okayama Mirai Hall
650 Attendance

0. Draztick Boy (5:09 Shiranui) Katsumi Takashima
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu⭕ (15:23 Shot-put Slam) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito❌, Jimmy Kagetora
2. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (10:38 Backslide from Heaven) Eita
3. Dragon Kid, Gamma⭕ (13:58 Gamma Special) Masaaki Mochizuki, Kotoka❌
4. Shachihoko BOY, Flamita⭕ (13:11 Flam Fly) CIMA, Takehiro Yamamura❌
5. Shingo Takagi, T-Hawk⭕, Takashi Yoshida (19:24 Night Ride) YAMATO, BxB Hulk, Kzy❌