February 20th, 2019 – Truth Gate 2019

February 20, 2019
Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall
Truth Gate 2019
Attendance: 570

1. Eita, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:22 Shot-put Slam) YAMATO, Kagetora❌, U-T
2. Don Fujii⭕️, Gamma (13:08 Pinned after failed Ina Bauer German Suplex attempt) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌, Problem Dragon
3. Shun Skywalker⭕️ (13:05 Jackknife Cradle) Takashi Yoshida❌
4. Ryo Saito, K-ness.⭕️ (14:05 Hikari no Wa) Dragon Kid, Super Shisa❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Kaito Ishida⭕️ (16:06 Tiger Suplex Hold) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

Comments Off on February 20th, 2019 – Truth Gate 2019

February 17th, 2019 – Truth Gate 2019

February 17, 2019
Hyogo, Shirasagi Himeji Minato Dome
Truth Gate 2019
Attendance: 494

1. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️, Hyo Watanabe (14:07 Ashla) YAMATO, Kagetora❌, U-T
2. Jason Lee⭕️ (9:09 Enter the Dragon) Ryo Saito❌
3. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (11:35 V9 Clutch) Don Fujii, Gamma❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (11:59 Bible) Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌
5. Eita⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida (18:58 Imperial Uno) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

Comments Off on February 17th, 2019 – Truth Gate 2019

February 16th, 2019 – Truth Gate 2019

February 16, 2019
Shizuoka, Twin Messe Shizuoka
Truth Gate 2019
Attendance: 416

1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️, “brother” YASSHI (13:05 Yokosuka Cutter) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka, Kota Minoura❌
2. Ryo Saito⭕️ (9:03 Double Cross) Dragon Dia❌
3. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (12:18 Bible) Shun Skywalker, Hyo Watanabe❌
4. Eita, Big R Shimizu⭕️ (12:39 Shot-put Slam) Naruki Doi, Jason Lee❌
5. YAMATO⭕️, Kagetora, U-T (14:25 Frankensteiner of the Almighty) Ben-K, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Comments Off on February 16th, 2019 – Truth Gate 2019

February 14th, 2019 – Dragon Gate Studio+

February 14th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〈Dragon Gate NEX〉
1. Kota Minoura⭕️ (5:23 German Suplex Hold) Dragon Dia❌
2. Yuki Yoshioka⭕️ (7:27 Reversal Samson) Hyo Watanabe❌

〈Prime Zone vol.74〉
1. Jason Lee⭕️ (8:93 Enter the Dragon) Super Shisa❌
2. Shun Skywalker⭕️ (4:58 Bicycle Kick) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. YAMATO⭕️, U-T (7:48 Schoolboy) Kzy, Genki Horiguchi❌
4. Eita⭕️ (1:48 Imperial Uno) Shachihoko Boy❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid (9:55 Torbellino Crucifix) Ben-K, Yasushi Kanda❌

Comments Off on February 14th, 2019 – Dragon Gate Studio+

February 11th, 2019 – Truth Gate 2019

February 11, 2019
Kagoshima, Orocity Hall
Truth Gate 2019
Attendance: 340

0. Kagetora⭕️ (7:15 Nagisaka) Kota Minoura❌
1. Eita, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (15:21 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌
2. Ryo Saito⭕️ (11:44 Double Cross) Hyo Watanabe❌
3. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (13:49 Bible) Gamma, Yuki Yoshioka❌
4. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️ (13:37 Jackknife Cradle) Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
5. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (14:55 Meteo Impact) Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee❌

Comments Off on February 11th, 2019 – Truth Gate 2019
Close Menu